Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
 
Investícia do vašej budúcnosti

 

Názov projekt: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Klokočov

Miesto realizácie projektu: Košický samosprávny kraj, Okres Michalovce, Obec Klokočov

Názov prijímateľa: Obec Klokočov, 072 36 Klokočov č. 65

Dátum začatia realizácie: 09/2014

Dátum ukončenia realizácie: 06/2015

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 125 400,57 EUR

 

Cieľ projektu: Rekonštrukciou a modernizáciou verejného osvetlenia zameranou
na zníženie energetickej náročnosti prispieť k rozvoji obce Klokočov.   

 

Popis projektu:

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia v obci a to výmenou svetelných bodov, doplnením svetelných bodov a výmenou rozvádzača RVO a zavádzaním technológie SOVO (Selektívne ovládanie verejného osvetlenia). Projekt rieši aj dopĺňanie svietidiel na miesta, ktoré je potrebné osvetliť. Na základe realizácie projektu sa predpokladá úspora elektrickej energie a zníženie množstva CO2,
čo je pozitívnym faktorom realizácie projektu z environmentálneho hľadiska.

 

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

www.economy.gov.sk

www.siea.sk