Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Rekreácia a turizmus...

 

Zemplínska Šírava...

šírava

Zemplínska Šírava alebo ako sa jej s obľubou na Slovensku hovorí “Východoslovenské more” sa nachádza neďaleko mesta Michalovce pod výbežkami Vihorlatských vrchov. Má dĺžku 11 km, šírku 3,5 km, rozloha tejto vodnej nádrže je 33 km štvorcových metrov. Priemerná hĺbka je 9,5 m, maximálna hĺbka je 16,5 m. Priemerná ročná teplota je 9 – 10 C, počas letných dní je 20 C. Zemplínska Šírava je 12 najväčšia jazerná plocha v Európe a má mimoriadne priaznivé podmienky na kúpanie, vodné športy a rybolov. Žije tu i veľa chránených druhov vodného vtáctva a rastlinstva. Na jej brehoch je 7 rekreačných stredísk so širokou paletou ubytovacích a stravovacch služieb. Hladina v zime zamŕza, takže je tu možnosť prevádzať aj niektoré zimné športy.

Rekreačný bazén - Klokočov...

Bazén Klokočov Na stredisku Klokočov sa nachádza nový neplavecký bazén, uvedený do prevádzky v roku 2003. Bazén má dĺžku 112 m, šírku 12 m a hĺbku 1,2 m. Jeho súčasťou sú aj 2 detské bazény s hĺbkou 0,4 m. Voda v bazéne je z vlastných obecných zdrojov. Na tomto stredisku sa nachádza Autokemping Klokočov s kapacitou 200 stanov, športové ihriská a bufetové zariadenia.

Vyhliadková plavba...

Vyhlaidková plavba Loď vychádza z prístavu Šírava Hôrka o 10.00, 12.00, 14.00 a 16.00 hod. Plavby sa uskutočňujú počas celej letnej sezóny od pondelka až do nedele. Vyhliadková plavba trvá 45 min.


 

Vinianský hrad...

Vinianský hrad O hrade je pomerne málo známych informácií ku počtu povestí o ňom. Jeho zakladateľom bol údajne neznámy Václav. Dlhodobí zemepáni Vinného – Sztárayovci – však tvrdia, že hrad bol neustále ich majetkom. Hrad bol zrejme postavený v 13. storočí po tatárskom vpáde spolu s okolitými hradmi v Michalovciach, Jasenove a Brekove. V období vnútropolitických nepokojov v roku 1466 bol poškodený. V 16.storočí bol znovu obnovený. Hrad mal zlú obranu, preto sa mu mohol stať každý silnejší útok osudným. To sa mu stalo osudným v roku 1594, keď ho dobylo a rozumilo cisárske vojsko. Majitelia hrad sice ešte opravili ale v 17.storočí ho sami opustili a presťahovali sa do kaštieľov vo Vinnom a v Michalovciach.

Vinianské jazero...

Vinianské jazero Vinianske jazero vzniklo vytvorením umelej hrádze a privedením vody z Vinianskeho potoka do sedla na úpätí vrchov Marečkovej (401m) a Šutovej (319m). Celková plocha jazera je 8 ha s priemernou hĺbkou 3 m. Voda z horských potokov v lete láka na kúpanie a člnkovanie. Prírodná scenéria vytvára ideálne podmienky na pešiu turistiku v priebehu celého roka. Okolité lesy poskytujú možnosť zbierania húb. V letných mesiacoch sú tu vhodné podmienky na kúpanie a člnkovanie. V jeseni na rybolov, v zime na korčuľovanie, beh na lyžiach, turistiku a relaxačne pobyty.

CHKO - Morské Oko...

Morské Oko Jazero Morské Oko v chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty leží v nadmorskej výške 618 m a je štátnou prírodnou rezerváciou s chránenou flórou a faunou. Je to najväčšie zahradené sopečné jazero na Slovensku s rozlohou 13 ha . Vzniklo zahradením doliny Okna mohutným zosuvom so šírkou 800 m a s dĺžkou 1 900 m. Jeho maximálna šírka je 312 m, dĺžka 775 m hĺbka 26 m. Nad jeho hladinou sa vypína jedna z dominánt vihorlatských vrchov – Sninský kameň, známy nádherným výhľadom na okolité vrchy a doliny. Morské oko (618 m n. m.), predtým malo názov (Veľké Vihorlatské jazero) pod Sninským kameňom. Tu v povodí potoka Okna sú najväčšie zosuvové polia, ktorých časť v holocéne (mladšie štvrťohory) zahradila pôvodnú dolinu potoka, čím vzniklo toto najznámejšie vihorlatské jazero. Do jazera ústí 6 – 8 stálych i príležitostných prameňov a prebitočnú vodu odvádza do potoka Okna hrádza priehradného múru, postaveného v 80. rokoch 19. storočia. Práve touto hrádzou, ktorú dala postaviť grófka Wanderbildtová, vtedajšia majiteľka okolitých lesov, sa pôvodná rozloha Morského oka zvýšením hladiny takmer o tri metre, zväčšila z pôvodných necelých 8 ha na súčastných 13,84 ha. Na jeho dne sú dve výrazné preliačiny, z ktorých hlbšia má až 26 m. Teplota vody od hľbky 9 m po dno je takmer stála 4,4 – 4,8 stupňov celzia. Tmavozelená voda Morského oka je významným biotopom mnohých druhov rýb, žije tu pstruh potočný a dúhový, čerebľa, slíž, karas a iné vzácne druhy.

Viac z turistických a kultúrnych atrakcií nájdete tu:

www.sirava.net

 

Cenník služieb

Cenník služieb...

Cezpoľný beh

Klokočovská "5"...