Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zverejňovanie dokladov obce

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby
podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Objednávky...

Pozícia Druh objednávky Partner Dátum zverejnenia Náhľad
1. Objednávka číslo: 17/2015 ALNICO, s.r.o. 15.6.2015
2. Objednávka číslo: 25/2015 EL PRO KAN, s.r.o. 18.12.2015

späť