Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Zverejňovanie dokladov obce

Povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry na tovary a služby
podľa zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Faktúry...

Faktúry - január - február

Faktúry - marec

Faktúry - apríl

späť